Ruivina


Właściwości fizyczne


   
Wytrzymałość mechaniczna na nacisk:
930
Wytrzymałość płyty na zginanie:
270
Nasiąkliwość:
0.05
Porowatość:
0.14
Współczynnik linarny termiczny:
5.4
Wytrzymałość na ścieranie:
2.6
Wytrzymałość na uderzenia:
47.5