Moca Creme Medio


Właściwości fizyczne
   
Wytrzymałość mechaniczna na nacisk:
927
Wytrzymałość płyty na zginanie:
196
Nasiąkliwość:
2,34
Porowatość:
5,9
Wytrzymałość na ścieranie:
4,0
Wytrzymałość na uderzenia:
40
Mrozoodporność:
867
Gęstość:
2515