Moca Creme Grosso


Właściwości fizyczne
   
Wytrzymałość mechaniczna na nacisk:
939
Wytrzymałość płyty na zginanie:
87
Nasiąkliwość:
2,46
Porowatość:
6,19
Wytrzymałość na ścieranie:
2,4
Wytrzymałość na uderzenia:
35
Mrozoodporność:
832
Gęstość:
2511