APENINA


Właściwości fizyczne
   
Wytrzymałość mechaniczna na nacisk:
1150
Wytrzymałość płyty na zginanie:
183
Nasiąkliwość:
0.18
Porowatość:
0.48
Wytrzymałość na ścieranie:
1,9
Wytrzymałość na uderzenia:
45
Mrozoodporność:
962
Gęstość:
2696