ESTREMOZ CREME Typ A


Właściwości fizyczne


Moduł pęknięcia: 
953 kg/cm
Wytrzymałość na zginanie: 
300 kg/cm
Gęstość: 
2714 kg/cm
Nasiąkliwość: 
0,07 %
Porowatość: 
0,19 %