ROSA AURORA Typ B


Właściwości fizyczne


Moduł pęknięcia: 
872 kg/cm
Wytrzymałość na zginanie: 
179 kg/cm
Gęstość: 
2717 kg/cm
Nasiąkliwość: 
0,06 %
Porowatość: 
0,16 %