ROSA BORBA Typ B


Właściwości fizyczne


Moduł pęknięcia: 
887 kg/cm
Wytrzymałość na zginanie: 
159 kg/cm
Gęstość: 
2712 kg/cm
Nasiąkliwość: 
0,07 %
Porowatość: 
0,2 %